Veluws Blonde Vlees is een kleinschalig rundveebedrijf in Loenen. Er is stal- ruimte voor 20 zoogkoeien van het ras Blonde d’Aquitaine. In het weide- seizoen grazen de koeien met de kalveren buiten. De percelen grenzen aan het druk bewandelde klompenpad van Loenen en wie via het Hameinde het bos inloopt heeft grote kans de koeien te zien.

Jaarlijks worden 7 à 8 koeien geslacht en als vleespakket verkocht aan consumenten. De kudde wordt in stand gehouden met eigen opfok. Er vindt geen preventief antibiotica gebruik plaats, alles is er op gericht de koeien zeer diervriendelijk op te laten groeien.

De productie vindt zoveel mogelijk plaats onder natuurlijke omstandigheden. De dieren grazen in een kudde op de huispercelen in het coulissenlandschap van de Veluwe.

Adres: 
Hameinde 22
7371 CS Loenen
Niet open voor publiek