Hoog Buurlo is een eeuwenoude bos- en bewoningskern in het hart van de Veluwe. Een kudde Veluwse heideschapen loopt op en rond de Hoog Buurlose heide. Staatsbosbeheer is de huidige beheerder en probeert de aanwezige cultuurhistorische elementen te versterken.

De schaaps- kooi dient als nachtverblijf voor de schaapskudde. Dat is al zo sinds de 9e eeuw. Wanneer de groep schapen te groot wordt gaat een deel van de lammeren naar andere gebieden op de Veluwe voor begrazing van weiden.

Schapenvlees uit Hoog Buurlo.

Adres: 
Hoog Buurlo 5
7348 BB Radio Kootwijk
staatsbosbeheer.nl